Hygiëne

Hygiëne

In onze praktijk zijn verschillende maatregelen getroffen om zo hygiënisch mogelijk te werken. Voor u en onze veiligheid werken wij volgens de WIP-richtlijnen welke u kunt na lezen op (www.wip.nl) en (www.vgt.nl). Ook worden de tandheelkundige behandelingen volgens protocollen uitgevoerd.

De tandarts en zijn personeel zijn gevaccineerd tegen hepatitis B infectie. KNMT prik punt (tel 0800-77454636). Hiervan is in de praktijk een prikprotocol aanwezig.

Sterilisatie van instrumentarium
Er is in de behandelkamers een duidelijke scheiding tussen schoon en vuil/gebruikt materiaal en instrumentarium.
Het gebruikte instrumentarium wordt direct na gebruik verwijderd en gereinigd in de desbetreffende sterilisatieruimte. Hiervoor gebruiken wij een thermo–desinfector (Miele) voor het steriliseren van gebruikte instrumenten en een autoclaaf (MELAG) voor sterilisatie van chirurgisch instrumentarium.

De gebruikte hoekstukken gaan na elke behandeling in de DAG (Sirona) waar ze gereinigd  gesmeerd en gesteriliseerd worden.

Chirurgisch materiaal word in zakjes verpakt voor het in de autoclaaf (MELAG) gaat. Waarna ze steriel worden opgeborgen, met een houdbaarheid van 6 maanden. Hierop is volgens protocol een controle en indien nodig wordt de verpakking vervangen en opnieuw gesteriliseerd.

Röntgen:
De praktijk van tandarts Schulze voldoet aan de KEW eisen, in de praktijk is hiervan dan ook een KEW dossier aanwezig.
Tandarts D. Schulze en tandarts S. López zijn beiden in het bezit van het stralingsdeskundigheids certificaat niveau 5 A/M
De röntgen wordt elk jaar onderhouden door  Dental Union.

De stoel
Aan de stoel proberen wij zo hygiënisch mogelijk en volgens protocol te werken, bij elke patiënt wordt een nieuw tipje en een seal gebruikt op de meer functie-spuit. Alle  gebruikte oppervlakten worden gereinigd  en gedesinfecteerd met alcohol. Er wordt met zoveel mogelijk disposables (wegwerp artikelen) gewerkt. Bij elke patiënt worden nieuwe disposables, een schone behandeltray en schone hoekstukken gebruikt.

Onderhoud
Wij hebben als praktijk onderhoudscontracten voor alle sterilisatieapparatuur. 
Jaarlijks wordt apparatuur onderhouden door Henry Schein en Dental Union twee gecertificeerde leveranciers, die daarvoor de bevoegde onderhoudsmonteurs in dienst hebben.

De praktijk Mondzorg Borne B.V is ISO gecertificeerd we stellen u daarom ook altijd in de gelegenheid om uw mening te geven omtrent onze kwaliteit, dit kunt u doen via ons mailadres info@schulzetandheelkunde.nl

Schroom niet om uw visie, ervaring of kritiek aan ons kenbaar te maken.